Financieel

 

 

 


Financiële voordelen oudere werknemer

 

Financiële voordelen werkgever

  •  
 

Bent u benieuwd hoeveel werklozen er in uw gemeente zijn? Of welke gemeente het laagste aantal bijstandtrekkers heeft. Met een paar klikken op onderstaande link komt u erachter. 

Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers

 
De premiekorting in dienst nemen oudere werknemers geldt voor werknemers van 50 jaar of ouder die direct voor indiensttreding recht hadden op 1 van de volgende uitkeringen:
  • werkloosheidsuitkering (WW, IOW, wachtgeld)

Hieronder valt ook een uitkering waarmee UWV de verplichting van een betalingsonmachtige werkgever overneemt. 

  • arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil) 
  • nabestaandenuitkering (Anw)

Voor de werknemer die recht had op een Anw-uitkering, gelden als extra eisen dat hij voor indiensttreding ten minste 2 jaar recht had op de nabestaandenuitkering en dat hij in die periode geen arbeidsinkomen had. 

  • inkomensondersteuning Wet Wajong 
  • bijstandsuitkering (Wwb, Wwik, IOAW, IOAZ)
Neemt u in 2011 zo'n werknemer in dienst, dan hebt u bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week recht op een premiekorting van € 6.500 per jaar. Bij een dienstverband van minder dan 36 uur per week wordt de korting evenredig minder. U kunt deze korting toepassen zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal 3 jaar. 

Voor de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers maakt het niet uit of de werknemer een tijdelijk of een vast contract heeft. En ook de hoogte van de uitkering die de werknemer had voordat hij bij u in dienst kwam, is niet van belang: het mag ook een gedeeltelijke uitkering zijn. 

Verklaring aanvragen
Wilt u de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers toepassen, dan moet u kunnen bewijzen dat de werknemer voor zijn indiensttreding een werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, nabestaandenuitkering, inkomensondersteuning of bijstandsuitkering kreeg. De werknemer kan een verklaring bij zijn uitkerende instantie aanvragen waarin staat dat hij recht had op een uitkering voor hij bij u in dienst trad. Als uw werknemer u machtigt, kunt u die verklaring ook zelf aanvragen. Bewaar de verklaring bij uw loonadministratie. 
Informatie over de procedure voor het aanvragen van zo'n verklaring vindt u op www.uwv.nl, en het doelgroepverklaringformulier op www.uwv-premiekorting.nl. Als uw werknemer recht had op een uitkering van een gemeente, kunt u het best contact opnemen met die gemeente.

Geen recht op premiekorting in dienst nemen oudere werknemers
U hebt geen recht op de premiekorting in dienst nemen oudere werknemers:
  • voor een werknemer die op het moment van indiensttreding 50 jaar of ouder was en voor wie u daarom recht had op de premievrijstelling oudere werknemers als deze werknemer bij u uit dienst treedt of is getreden en u hem binnen 6 maanden opnieuw aanneemt 
  • voor een werknemer die u al in dienst hebt en die meer uren gaat werken of een andere functie krijgt

Het eventueel al bestaande recht op premiekorting voor deze werknemer loopt wel gewoon door. De premiekorting kan bij een urenuitbreiding in omvang toenemen.

  • bij direct opeenvolgende dienstverbanden, bijvoorbeeld als u een tijdelijk contract verlengt (er is dan geen sprake van een nieuwe dienstbetrekking)

Het eventueel al bestaande recht op premiekorting voor deze werknemer loopt wel gewoon door. 

  • voor dienstbetrekkingen die in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) volledig gesubsidieerd zijn 
Is de dienstbetrekking gedeeltelijk gesubsidieerd, dan komt u wel in aanmerking voor de premiekorting. 
Voorbeeld
U hebt vanaf juni 2010 een schoonmaker van 55 jaar in dienst met een jaarcontract voor 50% van de werktijd (20 uur per week). Voor de andere 50% heeft de werknemer een WW-uitkering. Tot juni 2010 had deze werknemer een fulltimebaan bij een andere werkgever. Het contract met u en de WW-uitkering eindigen per juni 2011. U geeft de werknemer per juni 2011 een vast contract als chauffeur voor 50% van de werktijd. Voor de andere 50% treedt hij – ook per juni 2011 – voor een jaar als portier in dienst bij een andere werkgever. 

U hebt geen recht op premiekorting in dienst nemen oudere werknemers, omdat er geen sprake is van indiensttreding, maar van verlenging van een contract. Dat de werknemer een andere functie krijgt, maakt geen verschil. De andere werkgever heeft wel recht op premiekorting, omdat hij iemand in dienst neemt die direct vóór indiensttreding een WW-uitkering had en ouder is dan 50 jaar. Dat het een tijdelijk contract is, maakt niet uit. En ook maakt het niet uit dat de werknemer geen volledige WW-uitkering kreeg. Omdat er sprake is van een contract voor 20 uur per week, is de premiekorting € 3.612 (20/36 van € 6.500).

<<<< Terug

Proefplaatsing

Werkgevers die iemand in dienst (willen) nemen die een WIA of een WW-uitkering heeft kunnen een proefplaatsing aanvragen. Dan komt de werknemer drie maanden in dienst met behoud van de uitkering. Er hoeft dan geen loon te worden uitbetaald. De werkgever moet na afloop de werknemer voor tenminste zes maanden in dienst nemen.


Proefplaatsing kan worden aangevraagd bij het UWV.

Een combinatie van een proefplaatsing met de premiekorting voor oudere werknemers is mogelijk:

Eerst een proefplaatsing met behoud van uitkering en dan bij in dienst treden de regeling Premiekorting. Uiteraard is daarvoor wel een Doelgroepverklaring van het UWV nodig. (zie verder bij Premiekorting)  

Let op: Proefplaatsing kan niet in combinatie met loonkostensubsidie. Een proefplaatsing met direct aansluitend een loonkostensubsidie is niet mogelijk. 

<<<< Terug

   

AGENDA NIEUWSFLITS

Er zijn geen agenda items gevonden

 
 
Disclaimer